Rozšiřujeme večerní program o denní část a představujeme vám hosty, kteří se podělí o své zkušenosti a znalosti z oblastí, které se dotýkají fenoménu kontejnerů a námořní logistiky.

Přednášky a diskuze se odehrají venku pod střechou festivalového stanu. O vaše občerstvení se postarají stánky s jídlem a pitím, takže budete-li chtít, můžete s námi vydržet od rána až do noci.

Program probíhá jako součást Dne architektury

Okruhy a témata

Československo na moři

Never Enough Camp Na Vrchách 11:00

MAPA

Před 25 lety patřila Česká republika jako jedna z mála vnitrozemských zemí ke státům s vlastním námořním obchodním loďstvem. Pod vlajkou Československé a později České námořní plavby (ČNP) plulo mezi roky 1952 a 1998 celkem 44 obchodních lodí. Seznamte se s osudem lodí a lidí, kteří se plavili na jejich palubách.

Containerscape

Never Enough Camp Na Vrchách 15:00

MAPA

Obří zablokovaná loď v Suezském průplavu znovu odhalila objem zboží přepravovaného na moři a míru závislosti světové ekonomiky na tomto způsobu transportu. Co nám poví specialista z Metransu o současné námořní logistice?

Fenomén: Cargotecture

Never Enough Camp Na Vrchách 17:00

MAPA

Modulární architektura není nové téma. Minimálně od 40. let přemýšleli architekti jako např. Walter Gropius a Konrad Wachsmann o výhodách standardizace a masové produkce v architektuře a stavebnictví. Jak se dnes vyvíjí tento obor a jakou můžeme očekávat budoucnost?

Copyright 2023 Praha nejvíc z.s. Všechna práva vyhrazena.