Za rok se vrátím... 

„Malé“ a „velké“ dějiny československé námořní plavby ve 20. století

Může vnitrozemský stát vybudovat námořní plavbu? V případě bývalého Československa se to povedlo. A tak se od éry první republiky zhruba do konce dvacátého století na mořích a oceánech plavily námořní lodě pod československou vlajkou, registrované v Praze. Přednáška umožní porozumět okolnostem budování této floty, s důrazem na fungování podniku Československá námořní plavba v období 50. až 80. let dvacátého století. V druhé části vyprávění bude historie podniku „zalidněna“.

Nejdříve autorka objasní okolnosti, za kterých bylo možné stát se námořníkem v zemi bez přímého přístupu moři, navíc v období velmi omezených a omezovaných možností cestovat do zahraničí. A na závěr poodkryje tajemství života na námořní lodi i slastí a strasti života námořníka. Možná zjistíme, jestli skutečně námořníci pili nejraději rum a měli v každém přístavu nějakou holku.


PhDr. Lenka Krátká, Ph.D.

Působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., ve svém bádání se zaměřuje na čs. hospodářské a sociální dějiny 20. století a na problematiku transformace společnosti po roce 1989.

Denní program

Československo na moři

Never Enough Camp Na Vrchách 11:00

MAPA

Před 25 lety patřila Česká republika jako jedna z mála vnitrozemských zemí ke státům s vlastním námořním obchodním loďstvem. Pod vlajkou Československé a později České námořní plavby (ČNP) plulo mezi roky 1952 a 1998 celkem 44 obchodních lodí. Seznamte se s osudem lodí a lidí, kteří se plavili na jejich palubách.

Containerscape

Never Enough Camp Na Vrchách 15:00

MAPA

Obří zablokovaná loď v Suezském průplavu znovu odhalila objem zboží přepravovaného na moři a míru závislosti světové ekonomiky na tomto způsobu transportu. Co nám poví specialista z Metransu o současné námořní logistice?

Fenomén: Cargotecture

Never Enough Camp Na Vrchách 17:00

MAPA

Modulární architektura není nové téma. Minimálně od 40. let přemýšleli architekti jako např. Walter Gropius a Konrad Wachsmann o výhodách standardizace a masové produkce v architektuře a stavebnictví. Jak se dnes vyvíjí tento obor a jakou můžeme očekávat budoucnost?

Copyright 2024 Praha nejvíc z.s. Všechna práva vyhrazena.