Diskuzní panel

Ondřej Janků

Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze pod vedením Prof. Ing. arch. Evy Jiřičné, CBE a Doc. Ing. arch. Radka Kolaříka a později Prof. Ing. arch. Ivana Kroupy. Během své pětileté praxe v kanceláři Herzog & de Meuron v Basileji spolupracoval v mezinárodním týmu profesionálů na projektech od koncepčních studií až po realizaci. Za zmínku stojí projekt dětské nemocnice v Zurichu, rezidenční mrakodrap v New Yorku nebo muzeum v Dauhá. Před praxí v kanceláři Herzog & de Meuron absolvoval praxi v Bjarke Ingels Group v Kodani, kde se jako člen týmu podílel na vítězném projektu radnice v Tallinnu. V roce 2013 absolvoval Strelka Institute v Moskvě, kde vedl výzkum zabývající se rozvojem Moskvy zaměřený na konflikt mezi formálním a neformálním růstem města. V roce 2017 spoluzakládá a vede architektonické studio COLLARCH. Od roku 2020 vede společně s Shotou Tsikoliyou Global Architecture and Design studio na ARCHIP - soukromé mezinárodní vysoké škole architektury.

Kavárna Kontejner

Anotace příspěvku Ondřeje Janků / Collarch

V srdci Prahy 7 na Ortenově náměstí vyrosla (dočasná) stavba z recyklovaných lodních kontejnerů. Svou industriální estetikou odkazuje k průmyslové historii Holešovic. Svým obsahem navazuje na současné proměny této městské čtvrti. Drsná, černá skořápka skrývá příjemnou městskou kavárnu, jež se velkoplošným prosklením v průřezech starých a omlácených kontejnerů otevírá svému okolí. Návštěvník, zákazník se nachází v průsečíku dvou realit: hrubého průmyslového produktu a boutigue-café. Stejně jako zromantizované industriální dědictví Holešovic stojí i naše stavba od svého zrodu na hranici odmítání (starší generací) a objímání (mladší generací). Dialog názorů. Nosný pilíř specifického výrazu této městské čtvrti.

David Šikl

Ředitel společnosti KOMA RENT. Po dlouhé řádce let v soukromém sektoru, kdy založil a vedl několik úspěšných podniků, se rozhodl k radikální změně. Přišlo několik zajímavých nabídek, ale jeho nejvíce zaujala právě ta od společnosti KOMA. Tato stále se více rozvíjející komodita ho uchvátila natolik, že se jí rozhodl plně oddat a nyní je modularita jeho neodmyslitelnou součástí života. Snad i proto, že vždy inklinoval k designu a technické propracovanosti mu dnes přináší uspokojení podílet se na rozvoji této progresivní společnosti. Jeho slova napovídají a ukazují jasný směr a vizi „v této firmě zestárnu“.

Dave Ruzius

Dave is Dutch, 51 years old and has been in the Czech republic for the last 17 years. He’s a maker and tinkerer but because his day job as Product Manager in IT doesn’t get his hands dirty he has the need to take on some projects. Smaller projects as ‘hodinovy manzel for friends and sometimes something a bit bigger. ‘Becoming the box’ was the biggest project taken on so far.

In this short talk Dave will explain and show how he converted a 20” HC shipping container into the ideal summer cottage. He will talk about his inspiration, the process and his future plans.

Denní program

Československo na moři

Never Enough Camp Na Vrchách 11:00

MAPA

Před 25 lety patřila Česká republika jako jedna z mála vnitrozemských zemí ke státům s vlastním námořním obchodním loďstvem. Pod vlajkou Československé a později České námořní plavby (ČNP) plulo mezi roky 1952 a 1998 celkem 44 obchodních lodí. Seznamte se s osudem lodí a lidí, kteří se plavili na jejich palubách.

Containerscape

Never Enough Camp Na Vrchách 15:00

MAPA

Obří zablokovaná loď v Suezském průplavu znovu odhalila objem zboží přepravovaného na moři a míru závislosti světové ekonomiky na tomto způsobu transportu. Co nám poví specialista z Metransu o současné námořní logistice?

Fenomén: Cargotecture

Never Enough Camp Na Vrchách 17:00

MAPA

Modulární architektura není nové téma. Minimálně od 40. let přemýšleli architekti jako např. Walter Gropius a Konrad Wachsmann o výhodách standardizace a masové produkce v architektuře a stavebnictví. Jak se dnes vyvíjí tento obor a jakou můžeme očekávat budoucnost?

Copyright 2023 Praha nejvíc z.s. Všechna práva vyhrazena.