Diskuzní panel

Ondřej Janků

Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze pod vedením Prof. Ing. arch. Evy Jiřičné, CBE a Doc. Ing. arch. Radka Kolaříka a později Prof. Ing. arch. Ivana Kroupy. Během své pětileté praxe v kanceláři Herzog & de Meuron v Basileji spolupracoval v mezinárodním týmu profesionálů na projektech od koncepčních studií až po realizaci. Za zmínku stojí projekt dětské nemocnice v Zurichu, rezidenční mrakodrap v New Yorku nebo muzeum v Dauhá. Před praxí v kanceláři Herzog & de Meuron absolvoval praxi v Bjarke Ingels Group v Kodani, kde se jako člen týmu podílel na vítězném projektu radnice v Tallinnu. V roce 2013 absolvoval Strelka Institute v Moskvě, kde vedl výzkum zabývající se rozvojem Moskvy zaměřený na konflikt mezi formálním a neformálním růstem města. V roce 2017 spoluzakládá a vede architektonické studio COLLARCH. Od roku 2020 vede společně s Shotou Tsikoliyou Global Architecture and Design studio na ARCHIP - soukromé mezinárodní vysoké škole architektury.

Kavárna Kontejner

Anotace příspěvku Ondřeje Janků / Collarch

V srdci Prahy 7 na Ortenově náměstí vyrosla (dočasná) stavba z recyklovaných lodních kontejnerů. Svou industriální estetikou odkazuje k průmyslové historii Holešovic. Svým obsahem navazuje na současné proměny této městské čtvrti. Drsná, černá skořápka skrývá příjemnou městskou kavárnu, jež se velkoplošným prosklením v průřezech starých a omlácených kontejnerů otevírá svému okolí. Návštěvník, zákazník se nachází v průsečíku dvou realit: hrubého průmyslového produktu a boutigue-café. Stejně jako zromantizované industriální dědictví Holešovic stojí i naše stavba od svého zrodu na hranici odmítání (starší generací) a objímání (mladší generací). Dialog názorů. Nosný pilíř specifického výrazu této městské čtvrti.

David Šikl

Ředitel společnosti KOMA RENT. Po dlouhé řádce let v soukromém sektoru, kdy založil a vedl několik úspěšných podniků, se rozhodl k radikální změně. Přišlo několik zajímavých nabídek, ale jeho nejvíce zaujala právě ta od společnosti KOMA. Tato stále se více rozvíjející komodita ho uchvátila natolik, že se jí rozhodl plně oddat a nyní je modularita jeho neodmyslitelnou součástí života. Snad i proto, že vždy inklinoval k designu a technické propracovanosti mu dnes přináší uspokojení podílet se na rozvoji této progresivní společnosti. Jeho slova napovídají a ukazují jasný směr a vizi „v této firmě zestárnu“.

Dave Ruzinus

hrdý majitel DIY chaty z lodního kontejneru

Denní program

Československo na moři

Never Enough Camp Na Vrchách 11:00

MAPA

Před 25 lety patřila Česká republika jako jedna z mála vnitrozemských zemí ke státům s vlastním námořním obchodním loďstvem. Pod vlajkou Československé a později České námořní plavby (ČNP) plulo mezi roky 1952 a 1998 celkem 44 obchodních lodí. Seznamte se s osudem lodí a lidí, kteří se plavili na jejich palubách.

Containerscape

Never Enough Camp Na Vrchách 15:00

MAPA

Obří zablokovaná loď v Suezském průplavu znovu odhalila objem zboží přepravovaného na moři a míru závislosti světové ekonomiky na tomto způsobu transportu. Co nám poví specialista z Metransu o současné námořní logistice? Jaké je moře z pohledu kapitána nákladní lodi?

Fenomén: Cargotecture

Never Enough Camp Na Vrchách 17:00

MAPA

Modulární architektura není nové téma. Minimálně od 40. let přemýšleli architekti jako např. Walter Gropius a Konrad Wachsmann o výhodách standardizace a masové produkce v architektuře a stavebnictví. Jak se dnes vyvíjí tento obor a jakou můžeme očekávat budoucnost?

Copyright 2021 Praha nejvíc z.s. Všechna práva vyhrazena.