Návštěvní řád internetových stránek rozsvituhrineves.cz 

 • Přečtěte si prosím tyto podmínky použití na webových stránkách www.rozsvituhrineves.cz. Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním těchto všeobecných podmínek.
 • Provozovatelem internetových stránek rozsvituhrineves.cz je spolek Praha Nejvíc, z. s. se sídlem: K sokolovně 219/2, 104 00Praha 10, Česká republika
 • Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek rozsvituhrineves.cz, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek rozsvituhrineves.cz, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.
 • Jakékoliv užití internetových stránek rozsvituhrineves.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek rozsvituhrineves.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv spolku Praha Nejvíc, z. s., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek rozsvituhrineves.cz.
 • Na internetových stránkách rozsvituhrineves.cz jsou spolkem Praha Nejvíc, z. s. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu spolku Praha Nejvíc, z. s.
 • Veškerý obsah internetových stránek rozsvituhrineves.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek rozsvituhrineves.cz byl získán ze zdrojů, které společnost Praha Nejvíc, z. s. považuje za spolehlivé. Praha Nejvíc, z. s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránekrozsvituhrineves.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách rozsvituhrineves.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách rozsvituhrineves.cz.
 • Praha Nejvíc, z. s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek rozsvituhrineves.cz.
 • Každý návštěvník užívá internetové stránky rozsvituhrineves.cz na vlastní riziko. Praha Nejvíc, z. s. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek rozsvituhrineves.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Praha Nejvíc, z. s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek rozsvituhrineves.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.
 • Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek rozsvituhrineves,cz, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má Praha Nejvíc, z. s. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci Praha Nejvíc, z. s. či pro jiné účely, související s činností Praha Nejvíc, z. s.
 • Praha Nejvíc, z. s. je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
 • Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách rozsvituhrineves.cz.
 • Praha Nejvíc, z. s. si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1. 8. 2021.

Cookies

Cookies (malé soubory uložené na vašem počítači vytvořené za účelem odlišit vaši návštěvu od ostatních) používáme především kvůli analýze návštěvnosti. Ta je pro nás důležitá jako zpětná vazba pro naši práci. K analýze používáme nástroj Google Analytics, který zaručuje anonymitu dat – není tedy možné jednotlivé uživatele na jejich základě přímo identifikovat. Pokud s ukládáním souborů cookie nesouhlasíte, můžete je ve svém prohlížeči blokovat.

Další soubory cookie se ukládají tam, kde jsou na stránce videa Youtube a Vimeo. K čemu cookie využívají tyto služby se můžete dozvědět na jejich stránkách - Youtube (česky) a Vimeo (anglicky).

Návody na odstranění cookies v prohlížeči

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Copyright 2023 Praha nejvíc z.s. Všechna práva vyhrazena.